ВЕРНИДУБОВ ТА ПАРТНЕРИ

адвокатське об'єднання

Vern logo

Сфера Діяльності

Трудова практика

Корпоративна практика

Податкова практика

Господарська практика

Кримінальна практика

Антимонопольна практика

Сфера Діяльності

кримінальна практика

КРИМІНАЛЬНА ПРАКТИКА

 • надання консультацій та роз‘яснень на будь-якій стадії кримінального провадження;
 • здійснення захисту клієнта на всіх стадіях кримінального провадження;
 • захист інтересів під час проведення слідчих (розшукових) дій;
 • збір та подача доказів в межах кримінального провадження, участь у слідчих діях, участь у судових засіданнях, оскарження рішень, дій та бездіяльності слідчого, прокурора, слідчого судді;
 • підготовка і подання клопотань та інших процесуальних документів;
 • захист  клієнта при затриманні, взятті під варту або застосуванні інших заходів процесуального примусу, оскарження арешту майна, послідовне оскарження дій слідчого, прокурора, судових рішень у всіх інстанціях;
 • невідкладне реагування на порушення прав і законних інтересів клієнта на будь-якій стадії кримінального провадження;
 • розробка стратегії захисту на всіх стадіях кримінального провадження;

трудова практика

ТРУДОВА ПРАКТИКА

 • надання консультацій з питань трудового законодавства України;
 • розробка і реєстрація колективного договору підприємства;
 • розробка трудових контрактів і договорів, складення локальних правових актів підприємства (положень, наказів, розпоряджень, посадових інструкцій тощо);
 • юридичний аналіз трудових спорів (звільнення, переведення, прийняття на роботу, компенсація збитку, завданого робітником, компенсація за вимушений прогул, компенсація збитку, завданого внаслідок нещасного випадку на виробництві тощо), надання консультацій про можливу відповідальність роботодавця;
 • представництво інтересів клієнта при вирішенні трудових спорів у судовому порядку.

господарська практика

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 • моніторинг фінансової, майнової та комерційної платоспроможності і благонадійності потенційних ділових партнерів, а також виявлення серед контрагентів клієнта підприємств тіньового сектору економіки;
 • виявлення ризиків у податковій політиці клієнта, мінімізація негативних факторів впливу на фінансово-господарську діяльність;
 • перевірка наявності і реквізити спеціальних дозволів, ліцензій, реєстраційні даних контрагентівклієнта підприємств, як платника податків та відстежування змін по необмеженій кількості контрагентів завдяки функції моніторингу;
 • перевірка фактів порушення наразі і в минулому справ про банкрутство чи відкриття ліквідаційної процедури за її власним рішенням;
 • розробка концепції безпеки при здійсненні окремих видів господарської діяльності.

корпоративна практика

КОРПОРАТИВНА ПРАКТИКА 

 • надання консультацій з питань вибору оптимальної організаційно-правової форми ведення бізнесу в Україні;
 • розробка проектів установчих документів, положень про органи управління, проектів рішень органів управління;
 • правовий аналіз існуючих положень і документів, рекомендації щодо їх вдосконалення та приведення до відповідності діючому законодавству;
 • підготовка скликання і проведення загальних зборів учасників та інших органів управління товариства, підготовка протоколів загальних зборів учасників, представництво інтересів учасників на загальних зборах;
 • розробка схем і механізмів оптимального корпоративного управління;
 • юридичний аналіз угод купівлі-продажу корпоративних прав;
 • надання консультацій і представництво інтересів клієнтів під час вирішення корпоративних спорів;
 • представництво інтересів клієнтів у корпоративних суперечках у судах.

податкова практика

ПРАКТИКА АДВОКАТА У ПОДАТКОВИХ СПОРАХ

 • оскарження наказу і дій по проведенню податкової перевірки при недотриманні процедури або відсутності підстав;
 • підготовка заперечень і контраргументів на етапі складання акта перевірки;
 • оскарження рішення ДФС про адміністративний арешт майна платника податків;
 • оскарження постанови суду про адміністративний арешт коштів на рахунках платника податків;
 • складання скарг на податкові повідомлення рішення;
 • нормативне обґрунтування позовних вимог або заперечень для суду;
 • збір або сприяння отриманню доказів для подачі в суд у податковій справі;
 • підготовка позовів, клопотань, інших документів для судового розгляду по податковим справам;
 • оскарження судових рішень в апеляційній і касаційній судових інстанціях;
 • представництво інтересів клієнта у судовому провадженні по податкових справах.

антимонопольна практика

АНТИМОНОПОЛЬНА ПРАКТИКА

 • підготовка та подання до Антимонопольного комітету України документів для отримання попередніх висновків, дозволів на концентрацію та/або узгоджені дії суб’єктів господарювання, оскарження результатів тендерів з державних закупівель товарів та послуг;
 • підготовка звернень до органів Антимонопольного комітету Україниз питань недобросовісної конкуренції;
 • представництво інтересів клієнтів під час розгляду Антимонопольного комітету Українисправ про порушення конкуренційного законодавства;
 • представництво інтересів в судах у справах з питань оскарження рішень Антимонопольного комітету України;
 • правова експертиза в галузі конкуренційного права.

Про нас

Адвокатське об’єднання  «Вернидубов та Партнери» — це сучасна правова  компанія, яка динамічно розвивається та орієнтується на надання широкого кола юридичних послуг. Компанія заснована на принципах індивідуального підходу до вимог кожного Клієнта та відповідальності за якість наданих послуг. 

Наші фахівці запропонують шляхи для вирішення будь-якого правового питання, яке може виникнути у Вашій діяльності.В роботі всі наші зусилля спрямовані на отримання найкращих результатів для наших Клієнтів.

Партнери

Сергій Вернидубов

Засновник таке руючий партнер адвокатського об’єднання. Стаж роботи в сфері права: більше 20 років. Адвокатська практика з листопада 2003 року. Має великий досвід правової роботи у державних органах України та приватних компаніях.

Основні сфери діяльності: кримінальне право та процес, податкове право, трудове право, корпоративне право, практика Європейського суду з прав людини.

Освіта: закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (1999 рік).

Михайло Твердохліб

Засновник та керуючий партнер адвокатського об’єднання.  Стаж роботи в сфері права: більше 20 років.  Має багаторічний досвід роботи на керівних посадах в органах  прокуратури України.

Основні сфери діяльності: кримінальне право та процес, податкове право, корпоративне право.

Освіта: закінчив Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (1999 рік).

Олена Говоруха

Адвокат адвокатського об’єднання. Стаж роботи в сфері права: більше 20 років.Має багаторічний досвід роботи в правоохоронних органах, судах та викладацької діяльності у Національній академії прокуратури України. Є одним з авторів та розробником ряду видань для органів прокуратури.

Основні сфери діяльності:кримінальне право та процес, господарське право та процес, цивільне право та процес, корпоративне право, податкове право, адміністративне право.

Освіта: закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (2000 рік).

Ірина Гаврилова

Адвокат адвокатського об’єднання. Стаж роботи в сфері права: 15 років. Адвокатська практика з  2009 року. Має досвід роботи у юридичних фірмах та  державних підприємствах.

Основні сфери діяльності: господарське право та процес, цивільне право та процес, адміністративне право та процес, корпоративне право, трудове право.

Освіта: закінчила Одеську національну юридичну академію (2005 рік).

Олена Єрмоленко

Адвокат адвокатського об’єднання. Стаж роботи в сфері права: 20 років. Має багаторічний досвід роботи в правоохоронних органах.

Основні сфери діяльності: господарське право та процес, цивільне право та процес.

Освіта: закінчила Національну юридичну академію України імені Ярослава Мудрого (2000 рік).

Наталія Чистякова

Адвокат адвокатського об’єднання. Стаж роботи в сфері права: 10 років. Має великий досвід роботи в правоохоронних органах.

Основні сфери діяльності: медіація, господарське право та процес, цивільне право та процес, корпоративне право, податкове право, адміністративне право.

Освіта: закінчила Одеську національну юридичну академію (2008 рік)

Контакти

м. Київ, бул. Лесі Українки, 23, офіс. 1

* Для прокладення маршруту необхідно натиснути: "Увеличить карту".

error: